Abdest aldıktan sona ellerdeki su kalıntısını silkelemek câiz midir?
Hazret-i Peygamber, bir rivayette şeytan yelpazesidir buyurarak men etmiştir. Bir rivayette ise kendisi bizzat silkelemiştir. İhtiyaç varsa silkelemek mahzurlu olmaz. Yoksa silkelememeli, havluya silmelidir.


20 Haziran 2013 Perşembe
Alakalı Başlıklar