Zarara uğrayan bir kimse kendisine zarar verene aynısını yapabilir mi?
Hayır, tazmin isteyebilir. "La darar ve la dırar", zarara uğrama da yok, zarar verme de yok, hadis-i şeriftir.


13 Temmuz 2013 Cumartesi
Alakalı Başlıklar