Fıtra vermek, kurban kesmek vâcib olduktan sonra ve hac farz olduktan sonra mal elden çıkarsa, bunlar afv olmaz diyor. Halbuki zekât affoluyor. Bunun sebebi nedir?
Zekât, kudret-i müyessire ile farzdır. Yani zekât borcunun devamı için, o malın elde bulunması şarttır. Ama fıtra, kurban ve hac kudret-i mümekkine ile vâcibdir veya farzdır. Yani bu gücü bir defa elde etmek kâfidir.


20 Temmuz 2013 Cumartesi
Alakalı Başlıklar