Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Fıtra vermek, kurban kesmek vâcib olduktan sonra ve hac farz olduktan sonra mal elden çıkarsa, bunlar afv olmaz diyor. Halbuki zekât affoluyor. Bunun sebebi nedir?
Zekât, kudret-i müyessire ile farzdır. Yani zekât borcunun devamı için, o malın elde bulunması şarttır. Ama fıtra, kurban ve hac kudret-i mümekkine ile vâcibdir veya farzdır. Yani bu gücü bir defa elde etmek kâfidir.


20 Temmuz 2013 Cumartesi
Alakalı Başlıklar