Bir evinden başka, bir de devre mülkü veya bir yazlığı olan kimse bunun zekâtını verir mi?
Bir adamın, biri kışlık, biri de yazlık olmak üzere iki evi ve ona göre de ev eşyası olursa, o şahıs bu yüzden zengin sayılmaz. Eğer, üçüncü bir evi bulunur ve onun da kıymeti zekât nisâbına varırsa, bu şahsa kurban vâcib olur. Üçüncü evin, eşyası da böyledir. (Hindiyye)


23 Temmuz 2013 Salı
Alakalı Başlıklar