Evli bir kadının evi olsa, kocası ile beraber otursa veya kiraya verse, bunun zekâtını verir mi?
İbni Abidin, Kurban ve fıtra bahsinde diyor ki: Kadın kocası ile beraber oturduğu ev kendi mülkü ise, zengindir. Kurban kesmesi gereklidir. Kocasıyla oturan kadının oturdukları ev kendisinin ise zengindir. Zira nafakası kocasına aittir. Kadın bekâr olup, nafakasını veren kimse yok ise nafakasına ancak yeten mülkü ve oturduğu bu evi zenginlik nisabına katılmaz. Evli kadın, çeyizini kullanıyorsa, zenginlik nisâbına dahil etmez. Taktığı mücevherat ve inciler de böyledir. Hindiyye’de diyor ki: Bir kadının, kıymeti nisaba mâlik olan ve kocası ile beraber oturduğu bir evi bulunursa, bu kadına hem kurban kesmek, hem de fıtra vermek vâcib olur. Ancak, bunun için kocasının orda oturuyor olması gerekir. Bazı âlimler "O kadına, kocası ister zengin, isterse fakir olsun, kurban da, fıtra da vâcib olmaz" demişlerdir. Âlimlerin bu hususta ihtilafları vardır: Bazıları, "Eğer kadın, içinde oturmuyor ise, o takdirde kurban ve fıtra vâcib olur."demişlerdir. Gunye'de de böyledir.
23 Temmuz 2013 Salı
Alakalı Başlıklar