Âmenerresulüyü okurken, alel-kavmil kâfirîn dedikten sonra, alel kavmil-fâsıkîn, alel-kavmiz-zâlimîn diye devam etmek uygun olur mu?
Tilâvette, aşir okurken âyet-i kerimeleri doğru mana ile olsa bile değiştirmek câiz değildir. Ama Âmenerresulü’nün sonunu dua olarak okurken, sonuna böyle ilâveler câiz olur.


25 Temmuz 2013 Perşembe
Alakalı Başlıklar