Fıkıh kitaplarında şu ifade geçiyor: “Abdest alırken Mâlikî mezhebinde kulakların içi ve dışı yeni ıslatılmış parmak ile mesh edilir. Baş, kulaklar veya enseden birini, her defasında eli ayrı ayrı ıslatarak, birden fazla mesh etmemelidir. Her defasında ıslatmadan tekrarlanabilir.” Bu iki cümle birbirine ters gibi görünüyor. Her defasında eli ıslatmak lâzım mıdır, değil midir?
Her uzvu meshederken el ayrı ıslatılır, bir uzvu birden fazla meshedecekse tekrar ıslatmaz. Zira bu ikinci defa meshetmek olur. Halbuki sünnet olan bir defa meshetmektir. Hanefî mezhebinde ise, baş, ense ve kulaklar bir defa ıslatılan el ile meshedilir, el her biri için ayrıca ıslatılmaz.


24 Ağustos 2013 Cumartesi
Alakalı Başlıklar