Mest üzerine mesh müddeti bitmeden mestin birini veya ikisini ayağından çıkarınca abdest bozulmuş olur mu?
Bir veya iki ayağı mestten çıkınca veya mesh müddeti bitince abdestin bozulması ayaklara sirâyet eder. Yalnız ayaklarını yıkasa, mesh ederek almış olduğu abdesti tamamlamış olur. Fakat her iki surette de, yeniden abdest almak daha iyi olur denildi. Çünki muvâlât Hanefî’de sünnet, Mâlikî mezhebinde ise farzdır. Burada kast edilen mest çıktıktan hemen sonra ayağın yıkanmaması hâlidir. Zira Mâliki’de mesti çıkarınca hemen yıkaması şarttır. Hanefî’de hemen yıkaması sünnettir.


30 Ağustos 2013 Cuma
Alakalı Başlıklar