Nerelisin diye sorulduğunda, vatan-ı aslîye göre mi cevab vermek lâzımdır?
Doğup büyüdüğü veya babasının mensup olduğu yer anlaşılır. Örfe bakılır, dinî bir mesele değildir.


26 Ekim 2013 Cumartesi
Alakalı Başlıklar