Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Sünneti terk etmek Mâlikî mezhebinde namazı bozar mı?
Namazın üç müekked sünnetini unutarak terkedip sehv secdesi de yapmayan kimsenin namazı Mâlikî mezhebinde bozulur. Burada kast edilen sünnetler, umumiyetle Hanefîlerin vâcib dedikleridir. Bunlar sehven terkedilirse, Mâlikî’de sehv secdesi gerekir. Bu müekked sünnetler, zamm-ı sure, kıraatın yerine göre sessiz veya açık olması, teşehhüdler, intikal tekbirleri, semi’allahü limen hamideh, son teşehhüdde salavat, secdede burun ve dizlerin yere konması, ilk selâmın yüksek sesle ve imama cevap olarak verilmesi, yüksek sesle okuyan imamın arkasında sükût ve tümânînettir. Bunlardan biri unutarak terk edilirse, sehv secdesi yapılır. Üç tanesi unutarak terk edilir ve sehv secdesi yapılmazsa, namaz bozulur; iâde gerekir. İkiden fazla sünneti kasıtlı olarak terk eden kişinin namazı, sehv secdesi ile kurtulmaz ve kuvvetli görüşe göre bâtıl olur.


28 Ocak 2014 Salı
Alakalı Başlıklar