Hazret-i Fâtıma’nın hiç âdet görmediği doğru mudur?
Âdet görmeyen kadının çocuk doğurması mümkün değildir. Hazret-i Fâtıma’nın beş çocuğu dünyaya gelmiştir. Şiî rivayeti olsa gerektir.
9 Mart 2014 Pazar
Alakalı Başlıklar