Avucumuzdaki izlerin manası var mıdır?
Avuçtaki izlerden dinî bakımdan bir mana çıkarılamaz. İslâmiyet, herhangi bir işarete bakarak, gelecekten haber vermeyi tasvip etmez. Ancak ihtimal üzerine konuşulabilir.


10 Mart 2014 Pazartesi
Alakalı Başlıklar