Hisse senedi alıp satmak caiz midir?
Hisse senedleri, her ne kadar şirket ortaklığı gibi gözüküyorsa da, bunları İslâm hukukundaki şirket akidleri kategorisinde bir yere yerleştirmek kolay değildir. Bu hisselerin alış-verişinde de şer’î hukukun aradığı şartlar her zaman tam olarak tahakkuk etmemektedir. Hisselerin devri farazi olduğu gibi, ortakların rızası ve izni aranmadan devir yapılabilmektedir. Bu gibi fasid satışlar, müslümanın menfaatine olmak kaydıyla dârülharbde, İmam Ebu Hanife ve Muhammed'e göre caiz olabilir. Bu da meşru işlerle uğraşan şirketlerin senedini almakla kayıtlıdır. Ayrıca şirket ortaklarının gayrı meşru işler (fâizli muamele gibi) yapması hâlinde, sened sahibinin mesuliyeti de ayrı bir meseledir. Ayrıca devamlı al-sat suretiyle bu işle meşgul olmak, spekülatif borsa düzeninin mevcut olduğu yerlerde, kumar gibidir. 


23 Kasım 2014 Pazar
Alakalı Başlıklar