Nazar boncuğu takmak caiz midir? Nazar gerçek midir?
Câizdir. Böylece bazı gözlerde nazar değmesine sebep olan zararlı şualar, o boncuğa isabet eder. Nitekim Hindiyye’de, ekin ve bostan tarlalarına, nazar değmesin diye, hayvan kafatası asmakta mahzur yoktur diyor. Nazar boncuğunu şirk olarak vasıflandıranların, bundaki tesirin kat’i olduğuna inanmak hâline münhasır olduğu söylenebilir. Müşrikler, nazarı değen biriyle anlaşıp, Hazret-i Peygamber’e zarar vermek istediler. Kul euzüler vesilesiyle zarar olmadı. Kalem (Nun) suresinin son iki ayeti kerimesi, nazar ayeti diye bilinir ve bu hadiseyi anlatır. Hadisi şeriflerde de buyuruldu ki: Nazar değmesi haktır; bir şeyi beğenen önce maşallah derse nazarı değmez; nazar, deveyi kazana, adamı mezara sokar.


23 Kasım 2014 Pazar
Alakalı Başlıklar