Şeyh Said isyanının, Musul’un kaybına sebep olduğu doğru mudur?
Hayır. İngilizlerin baskısı sebebiyle Lozan sırasında Musul’dan zaten vazgeçilmişti; hükümet bu hususta beyanat vermişti. Şeyh Said kıyamı, işin bahanesi olmuştur.


7 Şubat 2015 Cumartesi
Alakalı Başlıklar