Sarf ve nahv (Arapça gramer) öğrenmek herkese farz mıdır?
Farz-ı kifâyedir. Din ilmiyle meşgul olana farzdır. Avama, ancak Kur’an-ı kerimde okuduğu surelerin manasını bilecek kadar Arabî öğrenmek müstehabdır. Çünki en sevablı okuma, böyle okumaktır.


12 Mart 2015 Perşembe
Alakalı Başlıklar