Araç kiralayan bir kimse, mukavelede sadece kendisinin kullanması şart koşulduğu halde, arabayı başkasına kullandırsa ve hatası olmaksızın kaza yapsa, arabayı kiralayanın hasarı ödemesi gerekir mi?
Bu şart esas itibariyle lağv bir şarttır. Ancak örf olmuşsa, riayet lâzım gelir ve bundan doğan zararı, kiralayan üstlenir.
12 Mart 2015 Perşembe
Alakalı Başlıklar