Lozan Antlaşması müddetinin 2023 yılında biteceği rivayeti hakikat midir?
Hayır. Lozan Anlaşması, muayyen bir müddet için yapılmamıştır. Anlaşmalar iki türlü sona erer: 1-Anlaşma muayyen bir zaman için yapıldığında, bu müddet bitince, taraflar uzatmazsa, sona eder. 2-Kendine güvenen güçlü bir devlet, menfaatine aykırı gördüğü anlaşma hükümlerini artık tanımadığını söyler. Bu, bir savaş sebebi olabilir.


27 Mart 2015 Cuma