Ebu Leheb’in asıl isminin Abduluzza olduğuna ve Abduluzza da Uzza putunun kulu manasına geliyorsa, Abdülmuttalib böyle bir ismi nasıl koymuştur?
Böyle bir manaya geliyor ise de, ismin bu olduğu kati olmayabilir. Kaldı ki Abdülmuttalib'in mü’min olduğu nazara alınırsa, o zamanki örfler çerçevesinde başka bir manaya, rabb'in kulu manasına geldiğini düşünmek daha doğrudur.
29 Mayıs 2015 Cuma
Alakalı Başlıklar