İstanbul Sohbetleri 31.10.2019
Anadolu Hareketini Ateşleyen Mondros Mütarekesi
00 : 00
00 : 00
31 Ekim 2019 Perşembe
00:00