İstanbul Sohbetleri 31.10.2019
Anadolu Hareketini Ateşleyen Mondros Mütarekesi
31 Ekim 2019 Perşembe