Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Şiîler ve Hâricîlerle beraber hareket eden sahabîler var mıydı?

Cevap;
Hazret-i Ali ve Muaviye arasındaki ihtilafta sahabiler ya birinin, ya ötekinin yanında yer aldı. Yahud bitaraf kaldı. (İtikadî fırka olarak) Şiîler ve Hâricîler arasında sahabi yoktur.

13 Mart 2020 Cuma

    Geri Dön