Zekâtın ehl-i kıble olan bidat sahibine verilmesi caiz midir?
İmanı varsa, zekât sahih olur. Ancak bid’at sahibine yardım etmek sebebiyle beklenen sevab alınamaz.


16 Ağustos 2015 Pazar
Alakalı Başlıklar