‘Peygamberimiz kabir ziyaretini men etmiş; sadece vefatına 2 yıl kalınca izin vermiştir’ diyenlere ne denir?
Hazret-i Peygamber, önceleri kabir ziyaretine izin vermezdi. Çünkü ölülerin çoğu müşrik idi. Müşrikler ziyaret edildiği zaman, ziyaret edene manevî olarak zarar verir. Zira kalbler arasında irtibat kurulur. Kimyadaki ‘birleşik kaplar kanunu’ gibi, birinin kalbinde bunan feyz veya zulmet, karşıdakine intikal eder ve ikisinin kalbinde de eşitlenene kadar bu devam eder. Ancak daha sonra müslümanlardan da ölenler olunca, Hazret-i Peygamber kabir ziyaretine izin vermiş ve bizzat kendisi de kabir ziyareti yapmış; kabir ziyaretini hem ölünün ruhunun şâd edilmesi ve hem de ziyaret edenin ibret alması için tavsiye buyurmuştur. Ölü, kendisini ziyaret edeni tanır ve sevinir. Ölünün ruhu için Kur’an-ı kerim okumak, tesbihat yapmak, sadaka vermek, kabrin üzerine yeşillik dikmek çok sevaptır ve ölünün ruhu bunlardan istifade eder.
16 Ağustos 2015 Pazar
Alakalı Başlıklar