Molla Câminin Mevlânâ Celâleddin’in Mesnevî’sini meth için yazdığı "Mesnevi-yi Mevlevi-yi Manevi/Est kuran der zuban-ı Pehlevi" (Mânâ âleminin efendisinin Mesnevisi Farsça olarak yazılmış Kur'andır) meâlindeki beyti nasıl anlamalıdır?
Kur'an-ı kerimin en iyi tefsiri mânâsına mecaz bir sözdür.
16 Ağustos 2015 Pazar
16 Ağustos 2015 Pazar
Alakalı Başlıklar