Rumeli Türklerinde 7 kuşağa kadar akraba evliliğinin yapılmaması geleneği vardır. Bunun dinî bir temeli var mıdır?
Yedi kuşak akrabanın birbiriyle evlenmemesi, bir Moğol geleneğidir. Klan içinden evlenme tabusu gereğidir. Moğol tesirindeki Kazak gibi Türk topluluklarında ve Kafkasyalılarda bu âdet vardır. Müslüman olduktan sonra, akrabalığın 7 kuşağa kadar vardığı kabilelerde, kimin kimle süt akrabası olduğunu tesbit zor olduğu için, bu gelenek devam ettirilmiştir kanaatindeyim. Zira tesbitlerime göre, bunlarda sadece baba akrabasında bu âdet vardır. Dayı ve teyze çocukları için tatbik edilmemektedir.
6 Eylül 2015 Pazar
Alakalı Başlıklar