Talihsiz, bahtsız, kötü şans, kara talih, mâkûs talih, bedbaht gibi cümleleri kullanmak caiz midir? İmanın gitmesine sebep olur mu?
İrade-i ilahiyeyi beğenmemek kastı yoksa, başa gelen hâdiselerin kötülüğü, zararı kastediliyorsa mahzuru olmaz.


6 Eylül 2015 Pazar
Alakalı Başlıklar