Cinsî güç için Viagra kullanmak dinen mahzurlu mudur?
Câizdir. Tıbben zararlı olmayan her türlü destekleyiciyi kullanmak da böyledir.
16 Kasım 2011 Çarşamba
16 Kasım 2011 Çarşamba