Bir Müslümanın vasiyetnamesinde yazması lazım gelen hususlar var mıdır?
Varsa kul ve Allah borçlarını yazması farzdır. Bunun dışında fakirlere mal sadaka vakıf arkasından Kur'an okutulması, sadaka verilmesi vs gibi hususlarda borçlarından geri kalan kısmın üçte birini geçmeyecek şekilde vasiyette bulunmak meşru ve müstehabdır.


17 Aralık 2015 Perşembe
Alakalı Başlıklar