Arabî bilenin, dua ve hadîsleri latin harfiyle yazıp okuması câiz midir?
Câizdir. Çünki mânâya vâkıf olduğu için, hangi harfi nasıl okuyacağını bilir.


16 Kasım 2011 Çarşamba
Alakalı Başlıklar