Yıldız Sarayı’nı yağmalayanların listesi hakkında malumat almak istiyorum?
Bu listeyi 17 Nisan 1335 (1919) tarihli ve 7929 numaralı İkdam gazetesi neşretti. Kadir Mısıroğlu’nun Sultan Abdülhamid kitabında da vardır (s.594).


2 Ocak 2016 Cumartesi
Alakalı Başlıklar