Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Osmanlılar zamanında İslâmiyeti seçenlerin az olmasının sebebi nedir?
Osmanlılar zamanında çok sayıda topluluk müslüman oldu. Boşnaklar, Arnavutlar, Pomaklar, Patriyotlar, Torbeşler, Hemşinliler, Çerkesler, Abazalar, Gürcüler ve Lazlar ile Kürtlerin büyük bir kısmı bu devirde müslüman olmuştur.


13 Ocak 2016 Çarşamba
Alakalı Başlıklar