Müşteriye katalogdan mal satmak câiz midir?
Câizdir. Görme muhayyerliği vardır. Yani malı görünce beğenmezse iade edebilir.


13 Ocak 2016 Çarşamba
Alakalı Başlıklar