Kelâm hocamız, cin, şeytan ve meleklerin gözle görülemeyeceğini; görülürse imanımıza zarar geleceğini söylüyor. Çünki iman gaibe inanmaktır diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cin ve melekleri görmesi cin ve meleklerin onun beynine tesir etmesi ile görünmüştür. Bu görünüş gerçek değil, hayalidir dedi. Bu ruhânî varlıkları görmenin imana tesiri var mıdır?
Acaba hocanızın delili nedir?  Burada açık bildirilen bir şey vardır. Te’vil gerektirmez. Melek ve cinleri sahabe de gördü. Bunlar gayb değil; hâzırdır. Gözle görünmeyen şey, gayb değildir. Gayba imanla alakası yoktur. Kâbiliyet ve cinnin, meleğin görünmeyi istemesi ile mümkün olur.


21 Ocak 2016 Perşembe
Alakalı Başlıklar