Çeçenlerle Dağıstanlılar aynı millet midir?
Dağıstan'da Avarlar, Laklar, Lezgiler, Tabasaranlar, Gazikumuklar, Kumuklar, Nogaylar ve Çeçenler yaşar. Hepsi birbirinden farklı ırklardır. Çeçenler, bir Kafkas ırkıdır. Aslının Cücen adlı bir Moğol ırkı olduğu ve Avarlarla aynı ırktan geldiği de söylenir. Çeçenler için aslında Türk veya asıllı olup sonradan Kafkasyalılaştığı da söyleniyor. Avarlar, Türk-Moğol menşeli bir ırktır. Lisanlarını unutup; Kafkas lisanı konuşurlar. Lezgiler, bir Kafkas ırkıdır. Avar, Çeçen ve Lezgiler birbirine yakındır. Nogaylar ve Kumuklar, Türk asıllıdır.


21 Ocak 2016 Perşembe
Alakalı Başlıklar