İslâm hukukuna göre, çocuğuna eziyet eden, döven anne veya babanın cezası nedir?
Burada kadı, varsa kanunnâme mucibince, yoksa kendi takdirine göre ceza verir. 
15 Şubat 2016 Pazartesi
Alakalı Başlıklar