Vefat eden müminlerin ruhu nerede olacaktır? Cennet ve cehennem şu anda var mıdır? 
Müminlerinki Cennetü’l-Me’vâ adında cennet nimetlerinin göründüğü bir yerde; kâfirlerinki ise siccîn adındaki azap yerindedir. Cennet ve cehennem şimdi vardır. 


16 Şubat 2016 Salı
Alakalı Başlıklar