Canlı solucan veya balıkla avlanmak caiz midir?
Fetâvâ-i Hindiyye’de diyor ki, “Sağ bir kuş ile bir şahini talim ettirmek mekruhtur. Çünki canlıya eziyet vardır”.


22 Şubat 2016 Pazartesi
Alakalı Başlıklar