Cenaze olduğu zamanlarda, camilerde tesbihat yapılmıyor. Caiz midir?
Tesbihat şahsa kalmıştır. Yapmaya mani yoktur. Terkedilmez. Zira tesbih sünnet, cenazeyi geciktirmemek ise müstehabdır. Sünnet, müstehaba tercih edilir.


26 Nisan 2016 Salı
Alakalı Başlıklar