Dört hak mezhebi inkâr etmek küfr müdür?
Eğer bir delili varsa, küfr olmaz ise de, bid’at olur. Zira icma’ya muhalefet vardır.


10 Haziran 2016 Cuma