Çocuğa Yavuz ismini koymak uygun mudur?
Yavuz diye isim koymak müslümanlar arasında adet olmamıştır. Manası da tek başına pek hoş değildir. Bu sebeple Sultan I. Selim için de Yavuz sıfatını tek başına kullanmak hoş değildir. Yavuz Sultan Selim denirse, yavuz sıfatı hiç değilse sultana raci olur ve edebe riayet cihetinden münasip düşer.
25 Haziran 2016 Cumartesi
25 Haziran 2016 Cumartesi
Alakalı Başlıklar