Nikâhın sıhhati, için, erkeğin önceki zevcesinin haberi olması veya izin vermesi şart mıdır?
Hayır.
25 Haziran 2016 Cumartesi
25 Haziran 2016 Cumartesi
Alakalı Başlıklar