Şifâ niyetiyle dua okuyup, sonra kendi üstüne üflemesi câiz midir?
Hazret-i Peygamber aleyhisselâm dua ettiği veya bir şey okuduğu zaman ellerine üfleyip yüzüne ve üzerine sürer veya üzerine ve etrafına üflerdi.


8 Aralık 2011 Perşembe
Alakalı Başlıklar