Gelişmiş Arama İçin Tıklayınız!

Kenzü’l-Ummal’de geçen "Arap olmayanların en hayırlısı Farslardır" rivayetini, bugünki ve yakın tarihteki Acemleri nazara alarak nasıl anlamalıdır?
Bu söz, Selman Fârisî, İmam Ebu Hanife gibi zatlar için söylenmiştir. İran’ın Şiîleşmesi, XVI.asırdan sonrasına aittir.


28 Ağustos 2016 Pazar
Alakalı Başlıklar