Zihnen ve bedenen kusurlu nesillerin yetişmemesi için, hükümetin evlenecek çiftlerden sağlık şartı araması ve gerekirse engellemesi caiz midir?
Maslahat için hükümet bazı mübahları yasaklayabilir; ama bu çok zayıf ihtimaldir. Evlenmek insanın tabii hak ve hürriyetlerindendir. Ancak evlenirse, zevcesine zulm edeceği kati olan kimsenin veya nafaka veremeyecek vaziyette kimsenin evlenmesini men edebilir.


28 Ağustos 2016 Pazar
Alakalı Başlıklar