Günümüzde İslâm hukukunda aranan şartlara göre bir vakıf kurulabilirmi?
Vakıf, tek taraflı bir tasarruf olduğu için her şartta ve yerde vakıf kurmak mümkündür. Ancak bugünkü hukuk nizamı şeri şerife muvafık bir vakıf kurmaya imkân vermiyor. Bir ihtilaf vukuunda da mevcut mevzuat tatbik edilir. Ama mesela bir kimse bir câmi yaptırsa, câmiye bir mushaf verse, bunların hepsi şer’en vakıftır.


7 Aralık 2016 Çarşamba
Alakalı Başlıklar