Bülûğa ermemiş çocuklar iman etmekle mükellef midir?
Dinî mükellefiyetler, bülûğa erince başlar. Onun da azami sınırı 15 yaştır. Bu yaşa gelen çocuk, bülûğa ermese bile dinen mükellef sayılır.


7 Aralık 2016 Çarşamba
Alakalı Başlıklar