Yazılarınızdan meşrutiyet ve saltanatın caiz olduğunu; ama cumhuriyetin caiz olmadığını okudum. Cumhuriyet hangi cihetten caiz devlet reisinin seçimle gelmesi neden câiz olmasın?
İslamiyette bir devlet şekli emredilmemiştir İslâm hukukunda halife ve hilâfet vardır. Halife, ister seçimle gelsin, ister babadan oğula geçsin, ister zorla başa otursun, farketmez. Şer’i şerifi icra ediyorsa meşrudur ve ölünceye kadar vazife yapar.


7 Aralık 2016 Çarşamba
Alakalı Başlıklar