İslam hukukunda halifenin salahiyetleri tahdid edilebilir mi? Mesela bir kanunun çıkması için meclis ya da şurânın tasvib etmesi şartı getirilebilir mi?
İslam hukukunun halifeye tanıdığı salahiyetler tahdid edilemez. Kendisi tahdid edebilir ise de, neticeden yine de mes’uldür. Osmanlı Devleti’nde son zamanlarda kanunları parlamento yapar ama padişahın tasdiki olmadan meriyete girmezdi.


19 Şubat 2017 Pazar
Alakalı Başlıklar