Üzerinde muska taşımanın sünnette delili var mıdır?
Ukbe bin Mâlik rivayet ediyor: Resulullah aleyhisselâma muska yazdığımızı arzettik. O da yazdığınız muskaları bana getirin. Bunlarda şirk olmadıkça, beis yoktur, buyurdu. Bu, Müslim ve Ebû Dâvud’da vardır. Kur’an-ı kerimin her harfi şifa olduğuna göre, bunu okumak ve üzerinde bulundurmak da faydalıdır. İbni Âbidin’de diyor ki: “Kur'an-ı kerim ile şifâ taleb edilmesi caizdir. Hasta veya zehirli haşereler tarafından ısırılmışın üzerinde Fatiha okunur veya bir kâğıda yazılıp da onun üzerine asılır veya bir kaba yazılıp o leğene konan su ona içirilir. Cenab-ı Peygamber’den kendi nefsi için ta’viz (şifa için Kur’an) okuduğu rivayet edilmiştir.” Muskada manasız veya şirk olan sözler bulunuyorsa, elbette faydası yok, zararı vardır. Bunlar hadis-i şerifte men edilen temîmenin şümulüne girerler. Fıkıh kitaplarında muska hakkında nice hükümler vardır. Böyle iken muskanın bidat olduğunu söylemek, mesnedsizdir.
29 Mayıs 2017 Pazartesi
Alakalı Başlıklar