Babam dedemden önce vefat etti. Bir amcam ve bir halam var. Şimdiki kanuna göre, dedemin vârisi sayılıyorum. Miras almamda dinen mahzur var mıdır?
Amca ve hala hayatta olduğu için, yakın akraba uzak akrabayı hacb eder kaidesince, torun vâris olmaz. Sadece bir hala olsa idi, istisnaen vâris olurdu. Şu halde amcası ve halası hayatta bulunan torunun, dedesinden miras taleb etmesi caiz değildir. Bunu amca ve halasına söylemesi de lâzım değildir. Mirası taksim ederler, ‘sizin hisseniz bu’ derler, o zaman almak caiz olur.


21 Haziran 2017 Çarşamba
Alakalı Başlıklar